استفاده از حسگرها-محافظت بهتر ازسازههای بتنی در سواحل دریا

به تازگی حسگرهای مبتکرانه ای ساخته شده که قادرند اعلام زودهنگام علائم خوردگی بتن را به طرز شگفت آوری بهبود ببخشند

این حسگرها نسبت به حسگرهای مشابه که پیش از این برای کنترل ایمنی سازه های ساخته شده در سواحل دریاها موثرتر می باشند

این کشف خارق العاده توسط محققان دانشگاه شهر لندن صورت پذیرفته است

این حسگرها بر خلاف حسگرهای مشابه موجود دارای پایداری بالا در محیط بتن بوده و دارای قابلیت فراوان در اعلام به موقع هشدار خرابی در استانه خوردگی می باشند

منبع خبر: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-01/eaps-ss012512.php